English

Opstand!

Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis

2016, Belasting & Douane Museum,
Rotterdam
,
Nederland

Opstand!

Omschrijving

De tentoonstelling Opstand! laat zien hoe belastingen een rol speelden in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).Deze oorlog begon toen de Zeventien Provinciën in opstand kwamen tegen Spanje en het harde bewind van de hertog van Alva. Hij wilde de belastingheffing naar zich toe trekken door de Tiende Penning in te voeren. Deze opstand groeide uit tot een onafhankelijkheidsstrijd waarin propaganda minstens zo’n krachtig wapen was als het militair geschut op het slagveld. Unieke collectiestukken en bruiklenen uit binnen- en buitenland illustreren deze periode vol strijd. Het rijkversierde harnas van Alva behoort tot de topstukken van deze tentoonstelling.

Werkzaamheden

Ontwerp en Uitvoering

Opstand!

Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis. 2 april t/m 11 september

info@lameul.nl