English

Memento

over leven, sterven en de dood

2012, De Gemeenschap,
Amsterdam
,
Nederland

Memento

Omschrijving

Memento omvat drie installaties/performances van Roy Peters, voor Frascati Amsterdam en Festival Cement in Den Bosch. Memento gaat over het kijken: toeschouwer en getuige zijn. Hoe lang blijf je iets waarnemen?

Wanneer besluit je je hoofd weg te draaien en de ruimte te verlaten? Ben je medeverantwoordelijk voor de dingen die je ziet?

Werkzaamheden

Kostuums en begeleiding

info@lameul.nl